CNG Medya |

  • Creative
  • Production
  • WorkShop
  • Advertising
  • Solutions

Medya Planlama

Medya planlaması; reklamcının mesajını hedeflediği kişilere ulaştırmak üzere medyanın ne şekilde kullanılması gerektiğinin belirlenme sürecidir. Bu süreç bir plan üzerine toplanmıştır ve biz bu plana Medya Planı deriz. Bir medya planı oluşturulurken öncelikle pazarlama ve reklam amaçları planlanır, daha sonra bu amaçları gerçekleştirmek için medyanın bize en iyi nasıl yardımcı olacağı belirlenir.Her reklamın ulaşmak istediği “hedef kitle” olarak adlandırılan belirli özelliklere sahip gruplar vardır. Medya planlamacıların görevi, medyanın farklı planlarını bir araya getirerek, reklam mesajının hedef kitleyle nerede, ne zaman ve ne frekansta karşılaşacağını belirlemektir.
Medya planlamasının amacı; sistemli bir medya analizi ve medya planlaması çerçevesinde, reklam mesajının istenilen hedef kitleye mümkün olduğunca etkin bir şekilde ulaşmasını sağlamaktır.

  • Mevcut Pazarın değerlendirilmesi
  • Medya hedeflerinin tespiti
  • Hedef kitlenin belirlenmesi
  • Medya tercihlerinin incelenmesi
  • Medya karmasının oluşturulması

Daha detaylı bilgi için biz sizi arayalım?

Content is protected. Right-click function is disabled.